Boisko wielofunkcyjne w Brzeznej - Litaczu
Boisko wielofunkcyjne w Długołęce - Świerkli
Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu
Budowa Gminnego Żłobka w Podegrodziu
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Podegrodzie

Serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście mnie na kolejne cztery lata. Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo wasze poparcie przywróciło mi wiarę w sens współpracy z ludźmi i dla ludzi. Wasza liczna obecność podczas głosowania w dniu 16 listopada i udzielone mi prawie 75% poparcie to najlepszy dowód, że cztery lata naszej znajomości i wspólnych działań miało sens, że kierunki rozwoju Gminy Podegrodzie były właściwe.

Przez cztery poprzednie lata starałam się do Gminy Podegrodzie wprowadzić normalność, przejrzyste zasady postępowań, otwartość na sprawy mieszkańców. Starałam się podejmować działania, które sprawią, że będziemy dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami tej Gminy. Wynik, który otrzymałam utwierdza mnie w przekonaniu, że te działania zyskały akceptację.

Cd. 2 sprawy dotyczącej emisji reportażu w TTV – oświadczenie Wójta Gminy Podegrodzie Małgorzaty Gromali

Gmina Podegrodzie pozywa Stavka sp. z o.o. właściciela stacji TTV, autora reportażu Tomasza Pupiec oraz redaktora audycji „Bliżej Ludzi” Ryszarda Cebulę.

W dniu dzisiejszym, 14.11.2014 r., działając w imieniu Gminy Podegrodzie, jako Wójt Gminy skierowałam do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział I Cywilny, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych Gminy Podegrodzie.

Pozew został skierowany przeciwko:

1) Stavka sp. z o.o., wydawcy i właścicielowi TTV,

2) Tomasz Pupiec, autorowi reportażu,

3) Ryszard Cebula,  redaktorowi naczelnemu audycji „Bliżej ludzi”.

Jeszcze raz podkreślam, że w wyemitowanym w dniu 04 listopada 2014 r. reportażu „Nepotyzm w Gminie Podegrodzie” zostały zawarte nieprawdziwe sugestie dotyczące wyłaniania wykonawców w procedurze przetargowej przez UG Podegrodzie. Cały reportaż jest niegodziwą manipulacją nielicznych faktów, pełną nieuprawnionych insynuacji.

Informacja KWW Małgorzaty Gromala w sprawie procesu wyborczego przeciwko kandydatowi Stanisławowi Łatce

Stanisław Łatka musi przeprosić za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

W dniu 12.11.2014 r. został złożony pozew w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu przeciwko kandydatowi KW PiS Stanisławowi Łatce o rozpowszechnianie informacji, z których wynikałoby, że:

  1. Gmina Podegrodzie jest zadłużona na ok. 20 mln złotych,
  2. Gmina Podegrodzie planuje oddanie niektórych szkół gminnych stowarzyszeniu i trwają już prace w tym kierunku,
  3. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Gminy Podegrodzie niewyrównań stosownie do art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

W dniu dzisiejszym po odbytej rozprawie zawarto ugodę, w wyniku której kandydat Stanisław Łatka zobowiązany jest do:

  1. 1.wydania oświadczenia na swoich spotkaniach wyborczych, które przeprowadzi w dniu 13 listopada 2014 r. w Stadłach i 14 listopada 2014 r. w Podegrodziutreści: „Ja, Stanisław Łatka, niniejszym oświadczam, iż podczas moich spotkań wyborczych przeprowadzonych w ramach kampanii wyborczej, podawałem nieprawdziwe informacje na temat Gminy Podegrodzie i niniejszym prostuję, iż aktualne zadłużenie Gminy Podegrodzie nie wynosi 20 mln złotych, a także, iż Gmina Podegrodzie nie planuje oddania niektórych szkół stowarzyszeniom i nie prowadzi żadnych działań w tym kierunku. Ponadto nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Gminy Podegrodzie otrzymali wyrównania zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela” i zobowiązuję się opublikować oświadczenie o wyżej wymienionej treści na swój koszt w wydaniu sobotnim (15 listopada 2014 r.) w Gazecie Krakowskiej na stronie redakcyjnej w formacie 9 modułów strony zapisanej pogrubioną (boldowaną) czarną czcionką Tahoma wielkości nie mniejszej niż 14 pkt., a także na portalu internetowym „Sadeczanin.info”, na stronie głównej portalu w sobotę 15 listopada 2014 r. w godz. od 08.00 do 24.00, z tym, że oświadczenie będzie zawierało wyłącznie wskazany tekst, bez żadnych wprowadzeń, dodatków, komentarzy, omówień czy odniesień oraz innych zabiegów formalnych bądź treściowych umniejszających lub zmieniających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia i Stanisław Łatka zobowiązuje się podjąć działania umożliwiające umieszczenia oświadczenia w miejscu widocznym zaraz po otwarciu strony bez dokonywania dodatkowych czynności”.

Inwestycje

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.